Puhdistamolietteestä lannoitteiksi

EU:ssa syntyy vuodessa 60 miljoonaa tonnia jätevesipuhdistuslietettä. Määrä kasvaa. Noin 80 % vettä sisältävää lietettä kuljetetaan pitkiä matkoja ja/tai sitä poltetaan huonolla hyötysuhteella. Mikäli liete kuivataan ja siihen lisätään tarpeen mukaisesti lisäravinteita, saadaan n. 12 miljoonaa tonnia orgaanista lannoitetta jolla voidaan lähes korvata EU:ssa vuosittain käytettävä 14 miljoonaa tonnia kaupallisia lannoitteita. Valmistettu uusiutumattomista luonnonvaroista. Meillä on kestävään kehitykseen perustuva teknologia, huomattavasti taloudellisempi kuin mikään muu lietteiden käsittelymenetelmä, poltto mukaan lukien. Tuotteistetut lannoitteet eivät haise, eivät sisällä kasveille, ympäristölle ja ihmiselle harmillisia aineita. Kuivausvaiheessa syntyvä haju poistetaan tehokkaalla aktiivisuodatuksella johon kerätään kuivauksen yhteydessä haihtuvia ravinteita. Käytetty suodatusmateriaali kierrätetään takaisin kasvialustoiksi. Meillä on Eviran hyväksyntä tuotteistetuille lannoitteille.