A Cleantech Company

Engineering, science and nature
in perfect harmony

A Cleantech Company

Nanopar on kehittänyt uuden, käänteentekevän menetelmän kunnallisten vesilaitosten sekä sellu-ja paperiteollisuuden orgaanisten lietteiden kuivaukseen ja jatkojalostukseen kierrätyslannoitteiksi.

Paskíer® Prosessi

Paskíer® Prosessi perustuu vakuumiavusteiseen infrapunakuivausteknologiaan ja pystyy kuivaamaan orgaanisia lietteitä tehokkuudella ja taloudellisuudella joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

Kuivattu liete sopii sellaisenaan maan- ja metsänparannusaineeksi tai sitä voidaan käyttää perusaineena kierrätyslannoitteiden valmistuksessa.

Keskimääräinen veden haihdutusteho orgaanisilla lietteillä on 2l vettä/kWh ja kuivausaika 12-15 minuuttia. Liete kuivataan yli 90% kuiva-ainepitoisuuteen ja on sellaisenaan erinomainen maan-ja metsänparannusaine. Kuivattua lietettä voidaan myös käyttää perusaineena ja lisäämällä siihen tarpeen mukaan mikro-ja makroravinteita voidaan valmistaa asiakas-, maaperä- ja viljelykasvikohtaisia design lannoitteita.

Nanopar on infrapunakuivaukseen erikoistunut yhtiö.

Nanopar on käynnistänyt projektin jossa kehitämme lannoituksen valmistukseen tarvittavan laitteiston sekä tuotteistetaan design lannoitteita. Lannoitteiden testaus aloitetaan keväällä 2018.