A Cleantech Company

Tiede ja luonto
täydellisessä harmoniassa

A Cleantech Company

Nanopar on kehittänyt uuden, käänteentekevän menetelmän kunnallisten vesilaitosten sekä sellu-ja paperiteollisuuden orgaanisten lietteiden kuivaukseen ja jatkojalostukseen kierrätyslannoitteiksi.

Paskíer® Prosessi

Paskíer® Prosessi perustuu vakuumiavusteiseen infrapunakuivausteknologiaan ja pystyy kuivaamaan orgaanisia lietteitä tehokkuudella ja taloudellisuudella joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

Kuivattu liete sopii sellaisenaan maan-ja metsänparannusaineeksi tai sitä voidaan käyttää perusaineena kierrätyslannoitteiden valmistuksessa.

Keskimääräinen veden haihdutusteho on 2l vettä/kWh ja kuivausaika on 12-15 minuuttia. Liete kuivataan yli 90% kuiva-ainepitoisuuteen ja on sellaisenaan erinomainen maan-ja metsänparannusaine. Kuivattua lietettä voidaan käyttää perusaineena tuotteistettaessa asiakas-maaperä ja viljelykasvikohtaisia design lannoitteita lisäämällä mikro-ja makroravinteita kulloisenkin tarpeen mukaan.

Nanopar on infrapunakuivaukseen erikoistunut yhtiö.

Nanopar on aloittanut osittain ELY rahoitetun projektin jossa kehitetään lannoitteiden valmistukseen sopiva laitteisto sekä tuotteistetaan design lannoitteita. Lannoitteiden peltotestaukset aloitetaan keväällä 2018.