A Cleantech Company

Laitteet

Nanopar Oy:n infrapunapilottikuivaimella tehdään kuivaustestejä sekä mitoitetaan  täysikokoiset infrapunakuivaimet tarvittavan kuivauskapasiteetin mukaisesti. Pilottikuivaimella tullaan myös tutkimaan puhdistamolietteitä eri kokoisilta jätevesilaitoksilta ja selvitetään onko kuivatuissa lietteissä jäljellä merkittäviä määriä bakteereja ja patogeeneja.


Paskíer-laitteisto on rakenteeltaan kompakti. Laitos, joka pystyy käsittelemään pienen ja keskisuuren jätevesipuhdistamon lietteen, voidaan asentaa ja toimittaa kahdessa 40 jalan merikontissa.


PSS-Nanopar infrapunakuivainten toimivuus ja taloudellisuus on todettu kaivos-ja prosessiteollisuudessa. Suurimman käytössä olevan  kuivaimen omistaja on Polymetal Ltd ja maa on Kazakhstan.  Kuivattava materiaali on kulta -kuparirikaste jonka syöttökosteus on 80% KA ja kuivatun rikasteen loppukosteus on 100% KA. Kuivauskapasiteetti on 15 tph ja installoitu teho on 1.6 MW. Polymetal on tilannut samanlaisen toiselle kaivokselleen. Kuivain toimitetaan huhtikuussa 2018.