A Cleantech Company

Paskíer® Prosessi

Paskíer® Prosessi koostuu vakuumiavusteisesta infrapunakuivaimesta, jauhimesta, sekoittajasta, granulaattorista, lisäainesiiloista ja pakkauskoneesta. Paskíer® Prosessi perustuu patentoituun infrapunakuivausteknologiaan. Käyttö on täysin automatisoitu 24/7 ja on suunniteltu käytettäväksi jätevesipuhdistamolla. Kuivattu liete voidaan käyttää maan-ja metsänparannusaineena ja/tai tuotteistaa kierrätyslannoitteiksi lisäämällä tarkoitukseen sopivia mikro-ja makroravinteita. Lopputuotteille hankitaan viranomaishyväksynnät (Evira) ja ne markkinoidaan paikallisille viljelijöille jotka käyvät ne itse noutamassa.

Paskíer® kuivausprosessi tuhoaa bakteerit ja patogeenit  ja antaa kunnille mahdollisuuden täyttää EU: n kiristyvät kaatopaikkadirektiivit, jotka velvoittavat jäsenvaltiot vähentämään biologisesti hajoavia kaatopaikkoja. Paskíer® prosessin CAPEX sekä OPEX ovat huomattavasti pienemmät verrattuna kilpaileviin termisiin lietteenkäsittelymenetelmiin. Laitteisto ei vie paljoa tilaa, esimerkiksi keskisuuren puhdistamon lietteenkuivauslaitteisto voidaan asentaa kahteen 40 jalan merikonttiin. Tyypillinen takaisinmaksuaika on 2-3 vuotta. Keskimääräinen veden haihdutusteho on 2l/kWh ja sähkönkulutus on n. 95% käyttökustannuksista. Pienestä kuivauskustannuksesta johtuen design lannoitteiden tuotteistaminen ja tuottaminen on kannattava, kestävää kehitystä tukeva ratkaisu lietteiden uusiokäytölle. Kuivaaminen jätevesipuhdistamolla merkitsee huomattavaa säästöä vesilaitoksille, lietteen kuljetus vähenee eikä uusia kompostointipaikkoja tarvita.

 


Projekti on osittain rahoitettu ELY tuella Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.