A Cleantech Company

Paskíer® Prosessi

Paskíer® Prosessi perustuu patentoituun infrapunakuivausteknologiaan.

Paskíer® Prosessi koostuu vakuumiavusteisesta infrapunakuivaimesta, jauhimesta, sekoittajasta, granulaattorista, lisäainesiiloista ja pakkauskoneesta. Käyttö on täysin automatisoitu 24/7 ja se on suunniteltu käytettäväksi jätevesipuhdistamolla. Lisäämällä tarkoitukseen sopivia mikro- ja makroravinteita, kuivattu liete voidaan tuotteistaa lannoittavaksi kuivarakeeksi, joka vastaa ravinnearvoiltaan kaupallisia kemiallisia lannoitteita.

Paskíer® kuivausprosessi tuhoaa bakteerit ja patogeenit  ja antaa kunnille mahdollisuuden täyttää EU: n kiristyvät kaatopaikkadirektiivit, jotka velvoittavat jäsenvaltiot vähentämään biologisesti hajoavia kaatopaikkoja.

Paskíer® prosessin CAPEX sekä OPEX ovat huomattavasti pienemmät verrattuna kilpaileviin termisiin lietteenkäsittelymenetelmiin. Laitteisto ei vie paljoa tilaa, esimerkiksi keskisuuren puhdistamon lietteenkuivauslaitteisto voidaan asentaa kahteen 40 jalan merikonttiin. Tyypillinen takaisinmaksuaika on 2-3 vuotta.

Keskimääräinen veden haihdutusteho on 2l/kWh ja sähkönkulutus on n. 95% käyttökustannuksista. Pienestä kuivauskustannuksesta johtuen kuivarakeen tuotteistaminen ja tuottaminen on kannattava, kestävää kehitystä tukeva ratkaisu lietteiden uusiokäytölle.

Kuivaaminen jätevesipuhdistamolla merkitsee huomattavaa säästöä vesilaitoksille, lietteen kuljetus vähenee eikä uusia kompostointipaikkoja tarvita.


Projekti on osittain rahoitettu ELY tuella Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.