A Cleantech Company

Engineering, science and nature
in perfect harmony

A Cleantech Company

Nanopar on kehittänyt uuden, käänteentekevän menetelmän kunnallisten vesilaitosten sekä sellu-ja paperiteollisuuden orgaanisten lietteiden kuivaukseen ja jatkojalostukseen.

Paskíer® Prosessi

Paskíer® Prosessi perustuu vakuumiavusteiseen infrapunateknologiaan ja se kuivaa orgaanisia lietteitä tehokkaammin kuin mikään muu kuivausteknologia.

Kuivattua lietettä voidaan käyttää maanparannusaineina

Orgaanisen lietteen keskimääräinen veden haihdutusteho on 2 l H2O / kWh. Liete kuivataan yli 90 % kuiva-ainepitoisuuteen. Lisäämällä kuivarakeeseen maaperä- ja kasvikohtaisia ravinteita, sitä voidaan käyttää kemiallisia lannoitteita vastaavana pelloilla, puutarhoissa, viherrakentamisessa ja maisemoinnissa.

Kestävään kehitykseen perustuva kuivarae

Oikea tuote - Oikea paikka - Oikea määrä - Oikea aika