A Cleantech Company

Kiertotaloudesta turvaa huoltovarmuuteen – Biotalous-liite

8.12.2022 Helsingin Sanomien välissä tulleessa Biotalous-liitteessä nostettiin esiin kierrätyslannoitteista saatava turva Suomen huoltovarmuuteen ja kehittämämme Paskíer-prosessin hyödyt jätevedenpuhdistamoille ja biokaasulaitoksille (sivu 10).

Lehdessä oli myös paljon muuta asiaa biomassoista, ravinnekierrosta ja vaikkapa biokaasulaitosten mädätejäännösten jatkoprosessoinnista.