Greenrealitystä potkua itäsuomalaisille ympäristöalan yrityksille

Kuluva viikko on ollut Nanoparille vahvasti Greenreality-teemainen.

Greenreality on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima brändi, jonka alaisuuteen kuuluu energia- ja ympäristöalan yritysten verkosto, Greenreality Network. Nanopar Oy liittyi verkoston jäseneksi vuoden 2019 alussa.

Verkoston toimintaan kuuluvat muun muassa asiantuntijavierailut, joissa tuetaan yritysten toimintaa ja kasvua. Maanantaina Nanoparin toimistolla kävivätkin Raija Aura ja Terhi Jantunen Greenreality-palveluista kyselemässä kuulumisiamme ja keskiviikkona kävimme vastavuoroisesti esittäytymässä Greenreality-karnevaalissa Lappeenrannan Kansalaistorilla.

Greenreality Lappeenrannan kansalaistori karnevaali lippu

Verkosto aktivoi yhteistyöhön

Greenreality Networkin tarkoitus on koota Lappeenrannan seudulle energia- ja ympäristötekniikan osaajia, luoda heille liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa alueen näkyvyyttä ympäristöalan keskuksena. Tämä tapahtuu verkostoitumisen, vahvan yhteistyön ja kumppanuuksien sekä uusien innovaatioiden ja niiden testauksen avulla. Verkosto tuo toki esiin ympäristöalan osaamista alueen asukkaille, mutta rakentaa myös sisäisesti liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua. Kyse on elinkeinoelämän ja ympäristöajattelun mutkattomasta linkittymisestä.

Yrityksille verkosto tarjoaa yhteistyö- ja viestintätilaisuuksien lisäksi teemaryhmätoimintaa viestinnän, kiinteistöjen ja aurinkovoiman aloilta. Jo tehtyjä toimia löytyy kattavasti Greenreality Networkin verkkosivuilta.

Nanoparin osalta matka on vasta aluillaan, mutta kiinnostuneena seuraamme toimintamahdollisuuksia ja muiden itäsuomalaisten yritysten, yhteisöiden ja tutkimuslaitosten ponnisteluja ilmastoneutraalin tulevaisuuden puolesta.

Nanopar kauppakassi kuivattua lietettä purkissa

Lannoitteilla ja maanparannusaineilla vaikutus ruuan ilmastoystävällisyyteen

Keskiviikkona kolmatta kertaa järjestettävä Greenreality-karnevaali kokosi toimijoita ja kaupunkilaisia Lappeenrannan Kansalaistorille. Teemana tänä vuonna oli ilmastoystävällinen ruoka. Osallistujina paikan päällä oli edustajia muun muassa Lappeenrannan ympäristötoimesta, Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimuksesta ja vesiensuojeluyhdistyksestä. Tubetähtien ja muun viihteen ohessa esiteltiin jatkuvalla syötöllä paikalla olleita yrityksiä ja yhdistyksiä kuulijoille, korostettiin ilmastoystävällisten toimien tärkeyttä ja Lappeenrannan kaupungin roolia ilmastotoimien toteuttajana.

Nanoparin osalta meillä tuli totta puhuen hieman ketterä lähtö karnevaaleille, mutta sitäkin riemukkaampaa oli päästä tunnelmasta osalliseksi. Ja teemahan on Nanoparille mitä tärkein. Ilmastoystävälliseen ruokaan kun liittyy vahvasti myös lannoitteet ja maanparannusaineet ja niiden vaikutus ympäristöön.

Nanopar on tuotteistanut kuivatusta puhdistamolietteestä lannoitevalmistelain mukaista kuivaraetta. Rae vastaa ravinnearvoiltaan kaupallisia kemiallisia lannoitteita. Lietepohjaisina niiden käyttöä säätelee laki, joka määrittelee mihin tuotteistettua kuivaraetta saa käyttää.

Moneen lietepohjaisiakin tuotteita voi ja kannattaa käyttää! Karnevaaleille menin kolme purnukkaa mukanani, joissa oli sitä itseään – Paskíer-menetelmällä kuivattua puhdistamolietettä. Kuivauksessa lietteestä poistuu taudinaiheuttajien ja ominaishajujen lisäksi ehkä myös osa mielikuvahaitoista – kuivattu ja rakeistettu aine ei enää vaikutakaan niin epäilyttävältä kuin äkkiseltään kuvittelisi.

Kuivattua lietettä purkeissa ja Nanoparin Paskíer esitteitä

Kannattaa siis antaa myös puhdistamolietepohjaisille tuotteille mahdollisuus. Kyse ei ole vain ravinteiden kierrätyksestä vaan kokonaisvaltaisesti lietteenkäsittelyn ja maanparannusaineiden valmistuksen hiilijalanjäljestä, lietteen kierrätysarvosta ja sen tuomista säästöistä.

Ja lopulta kaikkiaan ympäristötoimista, joilla on oikeasti vaikutusta. Juuri siitä, mistä Greenrealityn toiminnassa ja ilmastoystävällisessä ruuassakin on kyse.