Kunnat ilmastotoimien mahdollistajina ja ohjaajina

Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski -hanke pyrkii hiilineutraaliuteen niin omaa toimintaa parantamalla kuin osallistamalla yrityksiä, asukkaita ja sidosryhmiä.

”Kaikki lähtee kotipesästä”

Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski -hanke lähti liikkeelle tarpeesta vastata kuntatasolla ilmastonmuutokseen. Hanke sai projektipäällikökseen Sirpa Kortelaisen, ja projekti on tarkoitus saada päätökseensä ensi vuoden loppuun mennessä. Ulkopuolisena sparraajana hankkeessa on Jyväskylän Yliopiston Wisdom-ryhmä ja päätavoitteena kaupungilla on luoda yhtenäinen ympäristöpolitiikka sekä jalkauttaa ympäristöohjelman arvot ja tavoitteet laajalti myös asukkaiden ja yritysten toteutettaviksi.

Kortelainen korostaa sitä, että tarkoitus on saada ”kotipesä”, eli kunnan oma toiminta ensi alkuun kuntoon. Sen jälkeen on helpompi kertoa asukkaille ja yritykselle ympäristöohjelman tavoitteista.

 – Emme voi lähteä ohjeistamaan ja vastuuttamaan asukkaita, jos ei itse tehdä mitään.

Kortelainen pyrkiikin hankkeessa ensisijaisesti vahvaan vuorovaikutteisuuteen, avoimuuteen ja osallistamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Syksyllä esimerkiksi toteutettiin työpaja, johon kutsuttiin edustajia kaikilta kaupungin sektoreilta ja osallistujat pääsivät saman tien vaikuttamaan hankkeen tavoitteisiin ja mittareihin.

Näkökulmia haetaan myös yleisemmin alueen asukkailta. Kaupunki toteutti syksyllä laajan asukaskyselyn, johon saatiin lähes 300 vastausta. Näistä on tarkoitus koostaa ympäristöohjelmaan paketti siitä, mitä kaupunkilaiset itse toivovat ja ajattelevat ilmastotoimista.

Äänekoskella on myös aloittanut työnsä uusi liikennesuunnittelija, ja hankkeen puitteissa etsitäänkin keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen myös alueen syrjäseuduilla. Öljylämmittäjille jaetaan tietoa vaihtoehtoisista lämmitysmalleista ja kaupungille on hankittu työmatkapolkupyöriä.

Ja lopulta tietysti tavataan torilla – hanke haluaa esittäytyä siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kaupungin keskuspaikalle tulee näyttely, jossa kerrotaan bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksista ja hyödyistä asukkaille.

Kiertotalous luo elinvoimaa

Mitä ne hyödyt sitten ovat ja miksi tähän kaikkeen lähdettiin? Kortelainen kertoo, että hän itse ei ollut osallinen hankkeen ideointivaiheessa, mutta uskoo äänekoskelaisten tahtovan vastata ilmastonmuutoksen luomiin uhkiin.

 – Meidän täytyy vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen ja ratkoa sitä omalta osaltamme. Sen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien apuja.

Kortelainen jatkaa, että kunnilla on nimenomaan huomattava mahdollisuus toimia mahdollistajana ja ohjaajana ilmastonmuutoksen kysymyksissä.

 – Uskomme, että kun Suomessa siirrytään vääjäämättömästi biotalouteen ja kiertotalouteen, siellä on elinvoimaa ja se myös tuo elinvoimaa ja hyvinvointia kaupungille.

Vihreä ja uusiutuva Äänekoski -hankkeessa onkin jo toteutettu kiertotalouden periaatteita ja suunnitelmia tulevaisuutta varten on paljon. Kouluissa aloitetaan kiertotalouteen pohjaava toimintamalli, jonka tavoitteena on täysi jätteettömyys. Lähiruokakulttuuriin kiertotalous sopii hyvin ja Kortelainen nostaa esiin myös termin reilu kiertotalous, jonka hän haluaa ottaa alueella käytäntöön.

Kiertotalous koskee vahvasti tilankäyttöä ja kiinteistöjä ja se tullaan ottamaan huomioon tulevaisuudessa rakennusten suunnittelussa, korjauksissa ja rakentamisessa.

Esimerkkinä Kortelainen nostaa esiin Sammakkokankaan lajitteluaseman, jonka pohjatöissä on käytetty materiaaleja puretuista kaupungin kiinteistöistä.

Lisäksi myös maatalouden kiertotalousmahdollisuudet on huomioitu.

 – Meillä on mielenkiintoa ja tahtoa edistää maatilojen lannoitekierrätystä ja energian omavaraisuutta, Kortelainen sanoo, ja pohtii miten hienoa olisi saada Äänekoskelle myös biokaasutuotantoa liikenteen käyttövoimaksi.

Kiertotalous onkin kaikkiaan toiminnan ytimessä, kun Äänekoskea ajetaan hiilineutraaliksi.

– Hiilineutraaliuden tavoitteisiin päästään oikeastaan vain siirtymällä kiertotalouteen, Kortelainen kertoo.

Suunta on siis kaikkiaan selvä ja vastaanotto hankkeelle tähän mennessä on ollut sekä kaupungin henkilökunnan että asukkaiden osalta lähtökohtaisesti positiivinen.

 – Sitä on odotettu, että jotakin aletaan tekemään.

Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski projektipäällikkö Sirpa Kortelainen
Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen. Kuva: Sirpa Kortelainen