Nanopar vuonna 2020 – missä mennään?

Paskíer® – testatusti toimiva!

Taloudellisiin teollisuuden kuivausratkaisuihin keskittyvä Nanopar Oy perustettiin vuonna 2007 ja kymmenen vuotta myöhemmin yritys lähti kehittämään tuotteistaan kestävää ja vähäpäästöistä tapaa kuivata puhdistamolietettä. Syntyi Paskíer®Prosessi, jonka kehitys- ja testaustyö on päätynyt nyt siihen, että menetelmä on valmis markkinoille.

Paskíeria on testattu Puumalan jätevedenpuhdistamolla ja keväällä teetimme Paskíer®Prosessilla kuivatusta lietteestä Suomen Ympäristökeskuksella haitta-ainetestit. Näytteitä otettiin kahdesta eri paikasta: Vihdin ja Nummelan jätevedenpuhdistamoilta. Testeissä mitattiin lääkeaine- ja hormonijäämiä, raskasmetalleja ja muita haitta-aineita – mikromuoveille ei valitettavasti ole vielä olemassa testausmenetelmiä. Haitta-ainetestien tuloksista suurin osa oli niin pieniä, että ne mahtuivat mittaustoleranssiin ja kaikki olivat selkeästi alle raja-arvojen.

Myös Nanoparin maanparannusaineiden toimivuutta on arvioitu. Paskíer®Prosessilla kuivatusta lietteestä tuotteistetaan lannoitevalmistelain mukaista, kemiallisia lannoitteita ravinnearvoiltaan vastaavaa kuivaraetta. Kuivarae valmistetaan huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin kemialliset lannoitteet.

Kesällä 2020 maanparannusainetta levitettiin osalle Puumala Golfin viheriöistä, joissa ne ovat myös todistaneet voimansa. Lannoite ei haise, ja ruoho viheriöillä kasvaa hyvin.

Nanoparin toiminnan johtotähtenä onkin aina ollut vahva tutkimuspohja sekä kestävä kehitys ja ympäristöarvot. Paskíer®Prosessin myötä kiertotalousperiaatteet yrityksen toiminnassa ovat nostaneet entisestään päätään; Paskíer®, jos mikä, on kiertotalouden ytimessä ja tätä puolta haluamme tuoda yhä vahvemmin esiin.

mainos Puumala Golfin viheriöltä, jossa lukee "made in Puumala. Viheriöt 1, 3, 4, 7 ja 9 on lannoitettu Paskíer-kierrätyslannoitteella". Takana golfkenttää ja metsää.

Katse tulevaan

Koronapandemia kosketti Nanoparia siinä missä muutakin liike-elämää ja hidasti hetkellisesti suunnitelmia. Kevään aikana keskityimme taustoittamaan tutkimus- ja kehitystyötä ja tunnustelemaan markkinointimahdollisuuksia.

Tätä tarkoitusta varten liityin minäkin mukaan. Aloitin Nanoparilla ensin markkinointivirittämö-ohjelman kautta keskittyen Paskíerin markkinoinnin suunnitteluun ja nyt jatkan työtä yrityksen markkinointipäällikkönä.

Vaikka korona esti pitkälti kasvokkain tapaamiset, virtuaalista verkostoitumista se ei pystynyt rajoittamaan. Kevään aikana ehdimme liittyä hiilineutraaliin Suomeen tähtäävään Hinku-verkostoon ja ravinteiden kierrätystä ja biokaasutuotantoa edistävään Suomen Biokierto ja Biokaasu -yhdistykseen.

Myös uusia yhteistyöprojekteja on viritteillä – niistä lisää myöhemmin.

Tutkimusten, todentamisen ja verkostoitumisen lisäksi syksy tuo tullessaan paljon. Haluamme kirkastaa viestiämme ja vakiinnuttaa Paskíerin aseman edullisena ja vähäpäästöisenä lietteen loppukäsittelyprosessina. Haluamme myös varmistaa, että tieto maanparannusaineiden toimivuudesta ja ympäristöarvoista on tavoittanut asiakkaat. Tähän tarvitsemme mielikuvaselvityksiä, uusia yhteyksiä ja suoraa vuorovaikutusta kuntien, operaattoreiden ja maanviljelijöiden kanssa.

Aloitamme nyt myös blogin julkaisemisen säännöllisemmin ja laajemmin. Haluamme olla osa keskustelua Suomen hiilineutraaliustavoitteista, kuntien ympäristötoimista ja maatalouden ja vedenpuhdistuksen kiertotalousmahdollisuuksista. Toivon, että saamme blogin avulla omalta osaltamme luotua tietoisuutta kestävistä tulevaisuuden ratkaisuista.

Pysykää siis kuulolla!

Ja ollaanhan yhteyksissä! Mikä vain Paskíerissa tai tuotteissamme askarruttaakaan, vastaan mielelläni.

Mari
mari.tarkkonen@nanopar.fi/ 046 6433726

kasvokuva Mari Tarkkonen