Mikkelissä tutkitaan mädätejäännösten jalostamista kierrätyslannoitetuotteiksi

Nanopar Oy:n Paskíer®Prosessi demonstraatiokäyttöön EcoSairilaan

Mikkelissä sijaitseva EcoSairila vahvistaa kiertotalousosaamistaan uudella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäsairila Oy:n yhteistyöhankkeella, BioLuuppi-kehittämisympäristöllä. Nanopar voitti hankkeen prosessiteknologiakilpailutuksen ja vastaa mädätteen tuotteistamiseen tarvittavan teknologian toimittamisesta Sairilan tutkimusympäristöön. Biokaasukontin Sairilaan puolestaan toimittaa Metener Oy.

Nanopar Oy tulee toimittamaan EcoSairilan demonstraatioympäristöön loppuvuonna 2022 kehittämänsä Paskíer®Prosessin. Prosessilla jalostetaan näyte-eriä Sairilan biokaasulaitoksen mädätejäännöksestä kierrätyslannoitteiksi, ja samalla sillä saadaan testattua mädätteiden käsittelyä sekä kerättyä dataa mädätteen tuotteistamisesta mahdollisimman turvallisiksi ja tuotannoltaan kestäviksi tuotteiksi.

Paskíer® on vuosien 2018–2020 aikana hallituksen kärkihankkeen, “ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman”, puitteissa kehitetty prosessi, jolla orgaanisista sivuvirroista tuotteistetaan kierrätyslannoitetuotteita. Prosessin pilottilaitteisto sijaitsee Puumalassa, ja sillä on testattu menestyksekkäästi erilaisten orgaanisten sivuvirtojen tuotteistamista kierrätyslannoitteiksi. Pilottilaitteistolla saatuja lannoitetuotteita on muun muassa käytetty jo useamman vuoden Puumala Golfin viheriöillä.

Prosessissa lietteet tai mädätejäännökset kuivataan yli 90 prosentin kiintoainepitoisuuteen, jonka jälkeen ne murskataan, lisätään tarvittaessa ravinteita, sekoitetaan, rakeistetaan ja pakataan. Kuivauksessa käytetään patentoitua, vakuumiavusteista PSS-Nanopar keskiaallon infrapunakuivainta, joka on energiatehokkain markkinoilla oleva kuivausmenetelmä.

Demonstraatioympäristö on BioCir- ja BioLuuppi-hankkeiden yhteistyötä, joka sai rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja Juvan Bioson Oy. Lisätietoja hankkeesta: https://www.xamk.fi/tiedotteet/ecosairilaan-rakentumassa-uusi-kierto-ja-biotalouden-kehittamisymparisto/

Paskíer®Prosessista kerromme mielellämme lisää: tj Jaakko Kuntonen, 040 522 5635 ja markkinointipäällikkö Mari Tarkkonen, 046 6433726