TEM Hanke

Teollisuus- ja Elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt valtion avustusta Paskíer-prosessin markkinoinnin käynnistämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa teetämme lääke-, huume-, patogeeni- ja mikromuovianalyysit keskikokoisen ja suuren kaupungin puhdistamolietteistä. Analyysit tehdään ennen ja jälkeen termisen kuivauksen, jolla selvitetään mitä näille aineille tapahtuu, kun lietteeseen kohdistetaan 600-800 °C asteen säteilylämpötila. Vertailun vuoksi teetämme lääkeaineanalyysin suuren karjatilan lietesäiliöstä.