A Cleantech Company

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Nanopar Oy
Kotiniementie 16
52200 Puumala
puhelin 040 522 5635
sähköposti jaakko.kuntonen@nanopar.fi
www.nanopar.fi
y-tunnus: 2148393-7

Asiakasrekisterin yhteyshenkilö
Mari Tarkkonen
p. 046 6433726
mari.tarkkonen@nanopar.fi

Tämä on Nanopar Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.6.2020.

Rekisterin nimi: Nanopar Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakaskontakteista ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Samoin rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Verkkosivuillamme käytetään Google Analytics -ohjelmaa, joka auttaa käytön seurannassa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeillä luotu tieto tallentuu edelleen Googleen. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt out Browser Add on -vaihtoehdon. Evästeiden käytön voit estää kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia.