A Cleantech Company

Kunnat ilmastotoimien mahdollistajina ja ohjaajina

Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski -hanke pyrkii hiilineutraaliuteen niin omaa toimintaa parantamalla kuin osallistamalla yrityksiä, asukkaita ja sidosryhmiä. ”Kaikki lähtee kotipesästä” Vihreä ja Uusiutuva Äänekoski -hanke lähti liikkeelle tarpeesta vastata kuntatasolla ilmastonmuutokseen. Hanke sai projektipäällikökseen Sirpa Kortelaisen, ja projekti on tarkoitus saada päätökseensä ensi vuoden loppuun mennessä. Ulkopuolisena sparraajana hankkeessa on Jyväskylän Yliopiston Wisdom-ryhmä ja...

Suomessa vahvaa vetoa kierrätyslannoitteiden kehittämiseen ja käytön edistämiseen

Tällä viikolla korona iski voimalla Mikkelin seutuun, ja täältä eristyksistä, kotitoimistosta käsin on hyvä keskittyä purkamaan keskustelua suomalaisen kierrätyslannoite- ja maanparannusainetuotannon kehityksestä. Yksi niistä järjestöistä, joiden toimintaan Nanopar on tänä vuonna liittynyt, on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB). Se perustettiin vuonna 2019 ja on jo vakiinnuttanut asemansa suomalaisten ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasusta kiinnostuneiden...

Greenrealitystä potkua itäsuomalaisille ympäristöalan yrityksille

Kuluva viikko on ollut Nanoparille vahvasti Greenreality-teemainen. Greenreality on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima brändi, jonka alaisuuteen kuuluu energia- ja ympäristöalan yritysten verkosto, Greenreality Network. Nanopar Oy liittyi verkoston jäseneksi vuoden 2019 alussa. Verkoston toimintaan kuuluvat muun muassa asiantuntijavierailut, joissa tuetaan yritysten toimintaa ja kasvua. Maanantaina Nanoparin toimistolla kävivätkin Raija Aura ja Terhi Jantunen Greenreality-palveluista kyselemässä...

Asiantuntijoista ja vertaisverkostosta apua kuntien hiilipäästöjen leikkaamiseen – Hinku-yhteisö sitouttaa ja antaa tukea ympäristötavoitteiden saavuttamiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE pitää yllä hiilineutraalisuomi.fi -palvelua, jonka alla toimii muun muassa vuonna 2008 perustettu Hinku-verkosto ja sitä tukeva Canemure-hanke. Verkostoon kuuluu niin kuntia, asiantuntijoita kuin yrityksiä ja siihen kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennyksiin vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Verkostolle asiantuntija-apua tarjoava EU-vetoinen Canemure aloitettiin parisen vuotta sitten. Asiantuntijoina toimivat SYKE:n...

Nanopar vuonna 2020 – missä mennään?

Paskíer® – testatusti toimiva! Taloudellisiin teollisuuden kuivausratkaisuihin keskittyvä Nanopar Oy perustettiin vuonna 2007 ja kymmenen vuotta myöhemmin yritys lähti kehittämään tuotteistaan kestävää ja vähäpäästöistä tapaa kuivata puhdistamolietettä. Syntyi Paskíer®Prosessi, jonka kehitys- ja testaustyö on päätynyt nyt siihen, että menetelmä on valmis markkinoille. Paskíeria on testattu Puumalan jätevedenpuhdistamolla ja keväällä teetimme Paskíer®Prosessilla kuivatusta lietteestä Suomen...